Quy định bảo hành

2020-02-04 10:17:26

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Chính sách bảo hành này được áp dụng cho những sản phẩm được sản xuất và bán ra thị trường thông qua hệ thống đại lý và showroom ủy quyền, đã được đăng ký và sử dụng một cách hợp pháp tại Việt Nam.

PHẠM VI BẢO HÀNH
Chính sách bảo hành này bao gồm những công việc sửa chữa, điều chỉnh hoặc thay thế phụ tùng mới cho những hư hỏng xảy ra do sai sót trong nguyên vật liệu hoặc do quá trình lắp ráp của nhà sản xuất trong suốt quá trình bảo hành.

 

Bài viết liên quan